שם פרטי טכנו-מק
ת.ד. 3287
רמת השרון 47131
רח' סוקולוב 81
רמת השרון 47238

03-5472188
03-5472114

tmk@barak.net.il
שם משפחה
תפקיד
שם חברה
טלפון
טלפון נייד
פקס
דואר אלקטרוני

נא לשלוח לי פרטים על:
regenerative blowers centrifugal pumps
vacuum pumps blowers
valves mixing & filtaration systems
other products installation & maintenance

הערות